Tin tức

Hướng dẫn cách sử dụng auto trong game

🌸  Auto Bot:
👉  Nhấn (b) để bật
👉  Đặt các lọ thuốc VE, HP và EW vào bất kỳ túi nào để tự động sử dụng chúng. Nếu không tìm thấy,
    bot sẽ thiền.
👉  Tỷ lệ hành động của khoảng cách 20.f, khi bạn khởi động autobot, vị trí ban đầu sẽ được lưu và sẽ không
    di chuyển xa hơn khoảng cách tỷ lệ đó, nếu có nó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu.
👉  Bot sẽ chọn các vật phẩm cho đến khi đồ xấu đầy, sau đó nó sẽ ngừng kiểm tra các vật phẩm trong tầng.
👉  Không thể autobot, chế độ Box play và auto train cùng một lúc.

🌸  Bật Hộp phát tự động:
👉  Nhấn (x) khi giao diện người dùng hộp đựng tiền đang mở.
👉  Nó sẽ không hoạt động nếu bạn cố gắng tự động hóa hoặc đào tạo tự động.
👉  Chế độ chơi tự động sẽ tự động bắt đầu trò chơi nhỏ khi trò chơi cuối cùng đã hoàn toàn dừng lại,
    được quản lý bởi các gói và bộ nhớ.

🌸  Bật luyện kỹ năng tự động:
👉  Nhấn (z) để bật.
👉  Không thể autobot, chế độ Box play và auto train cùng một lúc.
👉  Đặt tất cả các kỹ năng trong thanh kỹ năng dưới cùng từ ba trang kỹ năng. Nó sẽ chỉ sử dụng tự buff.
👉  Đặt bình thuốc hoặc vật phẩm VE vào 5 ô đầu tiên trong túi, nếu Huấn luyện viên không tìm thấy vật tư
    tiêu hao trong 5 ô đầu tiên cho VE, thì sẽ thiền.
 

🌸   Chúc các chư vị Đại hiệp trải nghiệm Game vui vẻ.